Medisch advies

Wie kent uw kat beter dan u? Niemand. Zijn gedrag verandert, je vindt hem ‘raar’, “hij eet minder, slaapt veel, verstopt zich of lijkt ziek maar je weet niet goed wat …” De meeste katten laten moeilijk hun pijn zien zodat elke verandering in hun houding of gedrag moet worden geïnterpreteerd als een potentieel gezondheidsprobleem. Er moet onmiddellijk contact opgenomen worden wanneer uw kat waarschuwingstekens laat zien.

Verlies van eetlust, diarree of bloed in de ontlasting, kreupelheid, gewichtsverlies, gebrek aan energie, haaruitval, problemen met plassen, klachten, krassen of constant bijten, enz.

Wij zijn er om de aanwijzingen te identificeren en de aandoening van je metgezel te behandelen.

Preventieve zorg

Een goede raad: wacht niet tot uw huisdier ziek is om uw dierenarts te raadplegen! Voorkomen is altijd beter dan genezen. Een jaarlijkse controle van uw kat is onontbeerlijk voor het vroegtijdig opsporen van mogelijke ziektes en ter voorkoming van veel erger.

Uw kat kan veel ziektes oplopen, zelfs als ze thuis verblijven. Preventieve geneeskunde is een essentieel onderdeel geworden van onze huidige praktijk omdat het helpt uw metgezellen gezond te houden.

Het vaccineren van uw kat maakt ook deel uit van deze preventieve zorg.

Het doel is om uw kat tegen vaak dodelijke ziekten te beschermen. Het type vaccin en de frequentie van herhalingen zijn aangepast aan de leeftijd en leefomstandigheden van het dier (kat op appartement met of zonder toegang naar buiten, …).

Een anti parasitaire bescherming aangepast aan hun levensstijl of bijkomend voedingsadvies maken ook deel uit van de preventieve geneeskunde dit als beste bescherming voor uw kat.

Wij raden u ook aan een volledige check up te laten maken van uw kat als hij/zij een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Dit om belangrijke aan leeftijd gerelateerde ziekten op te kunnen sporen (10 jaar voor katten): reumatoïde veroudering, prostaat, hart, oog , hersenen, nier. Op deze leeftijd is het ook noodzakelijk om het dieet aan te passen aan voedingsbehoeften van de oudere dieren

Spoed

Heeft u een spoedgeval?

Bel 0468 298 111.
Wij zijn 24/24, 7/7 bereikbaar!

Huisbezoeken

We zijn ervan overtuigd dat we binnen de praktijk uw huisdier veel beter kunnen onderzoeken dan bij uw thuis. We kunnen dan ook direct de nodige verdere onderzoek doen. Contacteer ons indien het echt niet anders kan.

Anesthesie

Anesthesie of narcose passen we alleen toe bij chirurgische ingrepen, bij een onprettig of pijnlijk onderzoek of bij de behandeling van een schuw of agressief dier, zodat we zonder gevaar voor mens en dier ons werk kunnen doen. Bij anesthesie brengen we uw dier in een diepe slaap, waardoor pijnen en reflexen niet meer optreden. Voor een kleine ingreep kunnen we kiezen voor lokale verdoving, waarbij uw dier bij kennis blijft maar gevoelloos is op de plek van de ingreep.

De fasen van anesthesie

Als uw dier onder narcose is, is het buiten bewustzijn. Om dit te bereiken, doorlopen we verschillende fasen:

Premedicatie

In voorbereiding op de operatie geven we uw dier rustgevende en pijnstillende middelen.

Inleiding

Uw dier wordt in slaap gebracht met het anesthesiemiddel via een infuus of met een injectie in een spier.

Onderhoud

Als de gewenste anesthesie is bereikt, kan het noodzakelijk zijn dat we wat extra verdovingsmiddel toebrengen. Dat kan via inspuiten voor kortere duur of gasanesthesie in andere gevallen.

Recovery

Deze start na het stopzetten van de anesthesietoediening. Langzaam komt uw dier weer kennis. Wij houden uw dier nauwlettend in de gaten en zorgen ervoor dat lichaamstemperatuur, bloedsomloop en ademhaling weer op het gewenste niveau komen. Uw dier gaat pas naar huis als alle gevaar geweken is en zelf naar buiten kan lopen.

Soorten anesthesie

Er zijn dus verschillende soorten anesthesie mogelijk. Via infuus, injectie of gas. Vooral bij langdurige ingrepen kiest met het meest voor gas. Deze methode is erg veilig en heeft goede bewakingsmogelijkheden. De monitoren geven informatie over ademhaling, hart, bloed en lichaamstemperatuur. De diepte en duur van de narcose kunnen we gemakkelijk regelen en bij eventuele complicaties kunnen we sneller handelen.

Welke anesthesie voor uw dier?

Afhankelijk van het uitgebreide onderzoek dat plaatsvindt vooraf aan de narcose bepalen we welke vorm(en) we inzetten. Elk middel kent eigen bijwerkingen en afhankelijk van de status van uw dier besluiten we wat we gaan doen. We informeren u vooraf hoe de narcose zal gaan verlopen. Vraag ons gerust als iets u niet duidelijk is!

Tip

Bij veel praktijken mag u bij uw dier blijven tijdens de premedicatie en de inleiding. Het is rustgevend en vertrouwd voor uw dier als u bij hem blijft tot hij onder narcose is.

Als dierenarts beschikken wij over diverse geneesmiddelen voor uw huisdier. Na een zorgvuldige diagnose schrijven we u een verantwoord middel met goede dosering voor dat past bij klachten, ras en leeftijd van uw huisdier.

Geneesmiddelen en internet

Steeds vaker horen we dat mensen op internet medicijnen bestellen. Dat is gemakkelijk en snel en u hoeft er de deur niet voor uit. Maar toch schuilt er ook een gevaar in deze manier van bestellen. Is de samenstelling van het middel wel gelijk aan het voorgeschreven middel? En als u zelf doktert zonder professionele diagnose is het helemaal gevaarlijk. Want vaak kunnen de klachten waarvoor u een middel bestelt een andere oorzaak hebben dan die u met het bestelde middel bestrijdt. Voorzichtigheid is dus geboden!

Houdbaarheid

Geneesmiddelen zijn beperkt houdbaar. De houdbaarheidsdatum staat vermeld op het etiket of op de verpakking. De werking kan door de tijd verminderen en de samenstelling veranderen. Omdat geneesmiddelen gevoelig zijn voor warmte, licht en vocht is de manier van bewaren ook belangrijk.

Gooi geneesmiddelen die over de datum zijn nooit weg. U dient deze uit de verpakking te halen en terug te brengen naar de praktijk, waar ze worden opgehaald voor verbranding. Dit kost u niets maar u draagt wel bij aan een veilige leefomgeving.

Contact

Wij adviseren u graag over gebruik en dosering van diverse geneesmiddelen. Indien nodig vragen we u even langs te komen met uw huisdier, bijvoorbeeld om de noodzaak van een herhaalrecept te beoordelen.

Tip

Als u twijfelt over de houdbaarheid van een geneesmiddel kunt u altijd contact met ons opnemen. Neem geen risico maar ga voor zekerheid!

Een bloedonderzoek bij uw huisdier

Een bloedonderzoek kan ons helpen bij het stellen van een diagnose. Ook kunnen we kiezen voor een preventief bloedonderzoek om te controleren of alle organen nog goed functioneren of vooraf aan een ingreep waarbij een narcose wordt toegediend.

Hoe bereidt u uw huisdier voor?

Meestal moet uw huisdier nuchter zijn bij bloedafname, wat betekent dat het niet mag eten gedurende 12 uur voor de bloedafname. Uw huisdier mag wel water blijven drinken! Wij laten u altijd vooraf weten in welke staat uw huisdier moet komen. Indien  mogelijk plannen wij de bloedafname aan het begin van de ochtend, zodat uw dier daarna weer kan eten.

Wat gebeurt er precies?

We nemen bloed af uit de voorpoot van grote dieren of in de hals bij kleine dieren. Daarvoor scheren we eerst wat vacht weg om de ader goed te kunnen vinden. Afhankelijk van het onderzoek hebben we meer of minder bloed nodig. Uiteraard kunt u hier gewoon bij blijven en uw dier geruststellen, waar nodig.

Wat kan een bloedonderzoek ons vertellen?

Het bloed heeft vele functies, zoals het transport van zuurstof in het lichaam, maar ook het vervoer van hormonen, mineralen en voedingsstoffen. Via het bloed kunnen we allerlei aandoeningen opsporen. Voor sommige testen dienen we het bloed op te sturen naar een laboratorium maar we proberen altijd zo snel mogelijk te achterhalen wat de gezondheidstoestand van uw huisdier is, zodat we waar nodig een adequate behandeling kunnen starten.

Tips

Probeer zelf rustig te blijven. Uw huisdier voelt uw stemmingen haarfijn aan en kan onrustig worden door u;

Ga in het gezichtsveld van uw huisdier staan bij de bloedafname en spreek hem/haar rustig doe. Uw huisdier zal het fijn vinden om een vertrouwd iemand te zien.

Chirurgische ingreep

Soms is een chirurgische ingreep nodig om de klachten van uw dier te verhelpen. Afhankelijk van de klachten bekijken we wat de beste oplossing is. Het kan nodig zijn om een dier door te verwijzen naar een specialistische kliniek voor de best mogelijke hulp.

De ingreep

Veelvoorkomende ingrepen zijn sterilisaties en castraties. Bij ingrepen aan botten en gewrichten is orthopedische hulp gewenst. Voor de meeste andere ingrepen kan chirurgie uitkomst bieden. U kunt daarbij ondermeer denken aan buikoperaties, huidcorrecties, keizersnedes en verwijdering van tumoren.

Nazorg

Naast een verantwoorde narcose en correcte ingreep is ook de nazorg belangrijk. Daarom blijft elk dier na de operatie bij ons uitslapen. Het dier gaat pas naar huis als hij helemaal wakker is en wij er zeker van zijn dat het veilig is om hem naar huis te laten gaan. Het kan dus ook voorkomen dat uw dier wat langer moet blijven.

Medicatie en rust

Na de ingreep heeft uw dier voor een bepaalde tijd ontstekingsremmers nodig, die ook werken als pijnstillers. Die krijgt u mee na de operatie. Soms houden we dieren ook enige tijd bij ons, zodat we zeker zijn dat ze de eerste dagen pijnvrij kunnen bijkomen. Vaak geven we ook een antibioticakuur mee van een aantal dagen. En natuurlijk is het belangrijk dat uw huisdier een aantal weken rust krijgt om te herstellen van de ingreep.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheid van chirurgie bij uw huisdier? Vraag ons gerust naar de mogelijkheden, zodat we samen kijken naar een passende oplossing voor de klachten.

Tips

Geef uw hond nooit een pijnstiller voor mensen. Deze zijn te sterk en sommige zijn zelfs giftig!

Als uw dier rust moet houden, maakt u de ruimte kleiner waarin hij verblijft. Dus bijvoorbeeld in de keuken, een bench, etc.

Springen is verboden.

Uw dier mag alleen mee aan de riem tijdens heel korte wandelingen!

3 weken na de ingreep mag uw dier kort wandelen/naar buiten, maximaal 3 x 10 minuten per dag, aan de riem.

Vanaf 4 weken mag iedere dag de wandeling / het buiten zijn iets worden verlengd als het goed gaat.

Consultatie aan huis

In bijzondere gevallen komen wij aan huis om een dier te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u slecht ter been bent, uw huisdier niet kan lopen en te zwaar is om te tillen of als uw huisdier te ziek is om te reizen. Voor bepaalde handelingen zal het echter wel noodzakelijk zijn dat uw huisdier (alsnog) naar de praktijk komt.

Contact

Neem gerust contact met ons op om uw vraag te bespreken. We kunnen dan een afspraak maken voor een bezoek aan huis of bespreken hoe uw dier het comfortabelste bij ons kan komen. We zijn ervan overtuigd dat we binnen de praktijk uw huisdier veel beter kunnen onderzoeken dan bij u thuis. We kunnen dan ook direct de nodige verdere onderzoek doen.

Tip

Kom naar de praktijk als het enigszins mogelijk is. Hier hebben we veel meer mogelijkheden voor een goede behandeling dan thuis. Zo kunnen we dus sneller en adequaat ingrijpen.

Consultatie in de praktijk

Als het enigszins mogelijk is, raden we u bij klachten ten zeerste aan om met uw huisdier naar de praktijk te komen. Hier kunnen we een goede diagnose stellen, diverse onderzoeken doen en behandelen waar mogelijk, eventueel direct met medicatie. In ernstige gevallen of wanneer vervoer lastig is, verzorgen we ook consultatie aan huis. Het kan ook voorkomen dat we u moeten doorverwijzen naar een gespecialiseerde kliniek. Maar voor het zover is, onderzoeken we uw dier eerst nauwgezet in onze praktijk met alle benodigde middelen die we daarvoor tot onze beschikking hebben.

Contact

Wilt u een afspraak maken voor consultatie in onze praktijk? Neem dan contact met ons op.

Tip

Kom met uw dier naar de praktijk als het enigszins mogelijk is. Hier hebben we veel meer mogelijkheden voor een goede behandeling dan thuis. Zo kunnen we dus sneller en adequaat ingrijpen.

Dermatologisch onderzoek

Acute of chronische jeuk is verschrikkelijk voor uw huisdier! Het kan verschillende oorzaken hebben, zoals een allergie. Per dier en ras kunnen de allergieën en klachten variëren. Zo is ongeveer 3 tot 15% van de honden allergisch voor stuifmeel van bloeiende grassen, kruiden en bomen, voor huidschilfers van andere dieren en/of voor verschillende huisstof- en voedermijten. Door het veelvuldig krabben en likken aan de vacht kunnen er veranderingen aan de huid optreden. Uw dier kan zelfs kale plekken krijgen. Een dermatologisch onderzoek kan uitkomst bieden!

Dermatologisch onderzoek

Uitvinden wat de jeuk veroorzaakt, kan een hele puzzeltocht zijn. Het begint uiteraard met een lichamelijk en een huidonderzoek. Meestal volgt daarna een aanvullend onderzoek, zoals allergietesten, microscopisch onderzoek, schimmel of bacteriekweek, cel- of weefselonderzoek of bloed- en urineonderzoek. Het kan zijn dat u daarvoor wordt doorverwezen naar een daarin gespecialiseerde dierenkliniek. De uitslag kan even duren omdat er diverse resultaten moeten worden verzameld en geanalyseerd. Aan de hand van die uitslag kunnen we een passende behandeling starten, bijvoorbeeld met medicatie of verandering van voer.

Contact

Heeft uw huisdier ook last van jeuk en wilt u hem hier vanaf helpen? Wij helpen uw dier graag waar mogelijk en bieden een behandeling die past bij ras, leeftijd en klachten. Neem aub contact met ons op voor meer informatie.

Tip

Het goed onderhouden van de vacht brengt enige verlichting bij jeuk. Regelmatig kammen of borstelen neemt namelijk de losse haren en huidschilfers weg, die ook zorgen voor jeuk!

Doorverwijzing naar specialistische hulp

Voor een aantal aandoeningen is specialistische hulp gewenst. U kunt daarbij denken aan dermatologie, interne geneeskunde, orthopedische chirurgie en bij ernstige ziektes. Voor verdere specialistische hulp heeft u altijd een doorverwijzing van uw dierenarts nodig. Deze verwijsbrief verschaft de specialist de benodigde informatie en voorkomt dat reeds uitgevoerde onderzoeken opnieuw worden gedaan.

Efficiënte en correcte samenwerking

Wij vertellen u graag over alle verdere mogelijkheden en kunnen u helpen aan adressen van de meest geschikte specialisten en universiteitsklinieken. Wij werken met hen samen op een efficiënte en correcte manier, waarbij de beste zorg voor uw huisdier gegarandeerd is. Afhankelijk van uw eventuele ziektekostenverzekering voor uw huisdier worden deze kosten mogelijk (gedeeltelijk) vergoed.

Tip

Vraag vooraf aan uw verzekeringsmaatschappij of en in hoeverre de kosten van specialistische hulp voor uw huisdier gedekt zijn. Dat voorkomt nare verrassingen achteraf.

Wanneer echografie bij uw huisdier?

Met echografie kunnen we goed de omtrek maar ook de interne structuur van elk orgaan zien. Dit in tegenstelling tot radiografie waarbij we van de verschillende organen slechts de omtrek zien. De botstructuur zien we wel duidelijk met radiografie. Aan de hand van de echotekstuur, echogeniciteit (donkerder of lichter) en vorm van een orgaan kunnen we vaak veel informatie halen. Ook over de functie kunnen we meer zeggen omdat we alle organen live in real time zien. Zo zien we bijvoorbeeld de beweeglijkheid van de darmen en de bloedstromen. Zeker bij een echografie van het hart is het heel belangrijk om het hart in functie te zien.

Hoe gaat echografie in zijn werk?

Uw huisdier dient bij een echografisch onderzoek nuchter te zijn. Dat betekent dat uw dier na middernacht voorafgaand aan het onderzoek niet meer mag eten. Water drinken is wel toegestaan. Bij het onderzoek staat er iemand voor en achter uw huisdier. Uw huisdier wordt op de echtotafel gelegd en de vacht wordt geschoren waar het onderzoek zal plaatsvinden. De echo-gel wordt na het onderzoek verwijderd en maakt geen vlekken. Het onderzoek duurt ca. 20 minuten. De radioloog volgt het onderzoek op het beeldscherm en maakt af en toe foto- of video-opnamen van het beeld. Na afloop stuurt de radioloog een verslag naar de verwijzende arts. De uitslag krijgt u bij uw dierenarts. 

Geen narcose nodig

Uw huisdier hoeft niet onder narcose bij radiografie. Meestal mag u als eigenaar erbij blijven om het dier te geruststellen. Sommige dieren vinden het nu eenmaal niet prettig om in een bepaalde houding te moeten liggen. Als u uw dier niet kunt geruststellen, kan een licht kalmeringsmiddel ook helpen.

Contact

Wilt u meer weten over radiografie? Vraag het ons gerust, wij helpen u graag verder.

Tip

Uw dier voelt feilloos uw zenuwen of uw rust tijdens een onderzoek. Probeer daarom zelf zo rustig mogelijk te blijven, zodat uw dier zich ook kan ontspannen waar mogelijk tijdens het onderzoek.

Endoscopie bij uw huisdier

Endoscopie is een kijkonderzoek met behulp van een kleine camera. Hiermee kan de dierenarts bijvoorbeeld maag en darmen bekijken. Ook de blaas, longen of de binnenkant van de neus kunnen we gedetailleerd in beeld brengen. Tijdens een endoscopie kunnen we ook biopten (weefselhapjes) nemen of bijvoorbeeld een vreemd voorwerp verwijderen.

Wanneer is endoscopie nodig?

Als uw huisdier last heeft van langdurige diarree of bloed bij de ontlasting, veelvuldig braken, incontinentie en hoesten of niezen kan een endoscopie uitsluitsel bieden. Maar ook wanneer uw dier iets vreemds heeft gegeten, dat mogelijk gevaarlijk is om door slokdarm en maag-darmstelsel te passeren. Na een endoscopie kan de behandeling gericht worden gestart. Vaak kunnen we daarna ook een passend voedingsadvies geven.

Rondom het onderzoek

We kunnen alleen een maag/darm kijkonderzoek doen als uw dier geen voedsel in maag en darmen heeft. Daarom mag uw huisdier 24 uur vooraf aan dit onderzoek niets meer eten. Drinken mag wel, tot een uur vooraf aan het onderzoek.

Dit kijkonderzoek wordt onder algehele narcose uitgevoerd. Ook voor een narcose mag uw dier 12 uur niet eten, dus dit verbod geldt bij een endoscopie van bijvoorbeeld de neus of longen.

Uw dier krijgt hartbewaking en ook de ademhaling wordt gecontroleerd. Het soort anesthesie is afhankelijk van de klinische toestand van uw hond. Uw dier ondervindt doorgaans weinig hinder van het onderzoek en mag dezelfde dag naar huis.

Contact

Wilt u meer weten over endoscopie? Wij adviseren u graag en bekijken wat voor uw dier mogelijk is.

Tip

Heeft uw hond iets vreemds gegeten? Overleg dan altijd met uw dierenarts! Sommige voorwerpen of stoffen zijn gevaarlijk in het maag-darmstelsel!

Gedragstherapie voor uw huisdier

Het gedrag maakt duidelijk hoe een dier zich voelt en wat er in een dier omgaat. Soms is het nodig het gedrag te corrigeren. Met consequent en duidelijk zijn, kunt u vaak al veel bereiken. Maar soms zijn er gedragsproblemen die meer aandacht vragen en die u zelf niet kunt oplossen. Wij kunnen u helpen bij dit probleemgedrag en u doorverwijzen naar specialistische hulp, waar u en uw huisdier het meest bij gebaat zijn.

Verschillende mogelijkheden om het gedrag te veranderen

Het kan al helpen als wij een een keer samen met u kijken naar de opvoedingsmethode van uw huisdier. Mogelijk kunt u daar wat in aanpassen, waardoor het gedrag verbetert. Het kan ook zo zijn dat uw huisdier (tijdelijk) behoefte heeft aan gedragsmedicatie. Ook diverse trainingen kunnen een wereld van verschil maken.

Een andere oplossing zou gedragstherapie kunnen zijn. Tegenwoordig gaat men hierbij ook steeds vaker uit van een goede relatie, die niet alleen bestaat uit het geven van commando’s. Geen snelle symptoombestrijding, maar een blijvende oplossing die werkt voor u en uw huisdier. Eerst wordt uitgezocht wat het gedrag veroorzaakt. Daarna wordt dit aangepakt met de meest geschikte therapie, waardoor het gedrag positief verandert. Hoeveel sessies er nodig zijn, hangt af van het probleem en het behandelplan.

Wederzijds respect en vertrouwen

In elke therapie waarnaar wij doorverwijzen wordt altijd gewerkt met wederzijds respect en vertrouwen, zonder dwang maar wel met duidelijke grenzen. Dit alles kan het probleemgedrag van uw huisdier veranderen in gewenst basisgedrag, waardoor u weer veel plezier aan elkaar kunt beleven.

Tips

Een paar tips om het gedrag van uw huisdier te verbeteren:

Wees consequent

Wees duidelijk

Stimuleer uw dier mentaal, doe intelligentiespelletjes, etc.

Aanvaard het karakter van uw huisdier

Gespecialiseerde voeding en voedingsadvies

Goede voeding is belangrijk voor uw huisdier! Wij adviseren u daarom graag wat het beste voor uw dier is. Gespecialiseerde voeding die past bij het ras van uw dier kunnen latere gezondheidsproblemen voorkomen of verminderen. Ook kan passende voeding in de juiste dosering uw hond goed op gewicht houden.

Problemen door voeding

Het kan ook zo zijn dat uw hond problemen ondervindt bij de huidige voeding, zoals gevoelige of geïrriteerde darmen. Dit uit zich ondermeer door het eten van gras, winderigheid, diarree en buikpijn. Als de voeding een verkeerde verhouding heeft van calcium en fosfaat kunnen er klachten insluipen als groeiproblemen en groeipijnen bij jonge honden of gewrichtsklachten bij oudere honden. Ook kan sommige voeding huidproblemen verergeren door allergische reacties.

Voedingsadvies

Wij helpen uw huisdier graag door u te adviseren over gespecialiseerde voeding die uw dier gezond en op het juiste gewicht houdt. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Tips

Geef uitgebalanceerde voeding in de juiste dosering.

Breng een snack in mindering op de dagelijkse hoeveelheid voer.

Geef geen menseneten!

Laat de bak met eten niet staan, als uw dier niet meteen alles opeet.

Naast gezonde voeding blijft voldoende beweging ook heel belangrijk!

Euthanasie is mogelijk

Afscheid nemen van een beste vriend is bijzonder moeilijk en wij besteden hier voldoende aandacht aan. We doen deze handeling bijna altijd bij ons in de praktijk, maar in de mate van het mogelijke kunnen we dit ook aan huis doen mits u binnen een straal van 5km van de praktijk woont.

Hospitalisatie van uw huisdier

Een hospitalisatie van uw huisdier kan onvermijdelijk zijn. Zo bent u verzekerd van de beste zorg voor uw dier. Een opname kan noodzakelijk zijn na een operatie of bijvoorbeeld bij een acute aandoening. Bij een meerdaags verblijf maken we afspraken met u voor het bezoeken van uw huisdier.

De duur van hospitalisatie

Voor de meeste medische ingrepen brengt u uw dier ’s ochtends, waarna hij ’s avonds na de ingreep weer naar huis mag. Een opname is onvermijdelijk als uw dier een infuus nodig heeft, zoals bij een nierfalen. Normaal gesproken mag uw dier weer naar huis als u zelf de behandeling thuis kunt voortzetten. Bij een vergiftiging is acute hospitalisatie ook nodig. Bij levensbedreigende aandoeningen kan het in uitzonderlijke situaties zo zijn dat uw dier meerdere weken in de kliniek moet blijven. De kosten van hospitalisatie hangen af van de duur en de intensiteit van de benodigde zorg.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een mogelijke hospitalisatie van uw dier? Bel ons gerust, wij beantwoorden graag al uw vragen.

Tips

Probeer het bezoek aan uw dier tijdens hospitalisatie zo veel mogelijk te beperken, hoe moeilijk ook. Uw dier is in goede handen en wordt onrustig van uw bezoek. Het wil immers graag met u mee naar huis en dat kan nog niet. Voor de algemene rust en een voorspoedig herstel is het dus beter dat u zo veel mogelijk afstand neemt, in overleg met ons.

Een hospitalisatieverzekering voor uw huisdier kan u mogelijk tegemoetkomen in deze kosten. Informeer bij uw verzekeringsagent naar de voorwaarden.

Hoe zit het met inentingen voor uw huisdier?

Inentingen of vaccinaties zijn bedoeld om weerstand op te bouwen zonder echt ziek te worden. Om deze weerstand te behouden moeten inentingen worden herhaald: sommige injecties jaarlijks, andere eens per 3 jaar. Als uw huisdier naar een pension of naar het buitenland gaat, zijn er afhankelijk van het land van bestemming specifieke vaccinaties nodig.

Wat heeft uw huisdier nodig aan inentingen?

Inentingen volwassen kat

Standaard worden alle eerdere vaccinaties herhaald als uw huisdier 1 jaar is. De vaccinatie tegen Niesziekte en FeLV kan het best jaarlijks worden herhaald. Kattenziekte en eventueel Hondsdolheid worden standaard elke 3 jaar herhaald.

Bij binnenkatten kan de Niesziekte vaccinatie worden uitgesteld maar let op:

 • Niesziekte kan ook door handen en kleding worden overgebracht.
 • Bij bezoek aan bijvoorbeeld de dierenarts komen ook binnenkatten in aanraking met de virussen van zieke katten.

Optionele vaccinaties

Vooral als u naar het buitenland gaat of uw hond/kat naar een pension gaat, zijn er aanvullende maatregelen verplicht. Wij kunnen u daarin adviseren.

Bijwerkingen

Een klein huisdier heeft een iets grotere kans op bijwerkingen dan een groot huisdier. Ook als meerdere inentingen gecombineerd worden, is de kans op bijwerkingen groter. Fabrikanten van vaccins verbeteren voortdurend hun producten. De meeste moderne vaccins zijn (nog) veiliger dan de oudere producten. Uiteraard kiezen wij altijd voor de veiligste middelen om uw dier te beschermen.

Tips

Een inenting komt niet in plaats van goede hygiëne en andere preventieve maatregelen.

Inenten is maatwerk; laat u goed voorlichten.

Geef geen vaccinaties tegen ziekten die niet in de omgeving van uw hond voorkomen of waarvan het effect niet is bewezen.

Medische zorg voor uw huisdier

Net als uw gezinsleden heeft ook uw huisdier zo nu en dan behoefte aan goede medische zorg. Afgezien van de zorg bij regelmatige inentingen, ontworm- en ontvlooikuren kan uw huisdier ook onverhoopt iets mankeren. Met het verstrijken van de jaren kan ook de behoefte aan medische zorg toenemen.

Nader onderzoek

Een gezond huisdier is actief, heeft heldere ogen, schone oren, een schoon gebit, en een mooie, glanzende vacht. Soms kunt u aan veranderend gedrag zien dat uw huisdier niet lekker in zijn vel zit. Hij kan bijvoorbeeld minder eten, veel slapen of zich verstoppen. Ook kan hij hangerig zijn of duidelijk aangeven waar hij last heeft, door daar overmatig te likken. Het kan ook zo zijn dat uw huisdier zichtbaar last heeft van de volgende klachten:

 • Verlies van eetlust;
 • Diarree;
 • Bloed in de ontlasting;
 • Kreupelheid;
 • Gewichtsverlies;
 • Gebrek aan energie;
 • Haaruitval;
 • Problemen met plassen;
 • Krassen of constant bijten;

Contact

Bel ons gerust voor advies of nader onderzoek. Net zoals bij de mens geldt hier ook waar mogelijk ‘Voorkomen is beter dan genezen’, Dus bij enig vermoeden van pijn of ziekte maakt u het beste meteen een afspraak, zodat we proberen te voorkomen dat uw dier meer klachten krijgt, waarbij we ons waar mogelijk zullen richten op herstel.

Tip

Regelmatig borstelen zorgt ervoor dat uw huisdier geen klitten krijgt en schoon blijft. De meeste dieren vinden deze aandacht erg fijn en het geeft u gelijk de kans om de huid te onderzoeken.

Het belang van de microchip

In België is een ingeplante chip verplicht voor registratie en identificatie van uw hond of kat. Het inplanten gebeurt meestal bij de fokker, voordat het dier 8 weken oud is. Ook dieren afkomstig uit het buitenland moeten een chip dragen als ze in België komen wonen. Na het plaatsen van een microchip met een uniek nummer kan uw huisdier geregistreerd en bij een eventuele vermissing geïdentificeerd worden. De dierenarts kan dit nummer lezen met een zogenaamde chiplezer.

De microchip

De dierenarts plaatst de microchip onder de huid met behulp van een injectienaald. Dit is pijnloos en zonder verdoving, ook al heeft de chip de grootte van een rijstkorrel. Daarna vult de dierenarts een voorlopig identificatiecertificaat in met het chip identificatienummer, de beschrijving van het dier en de gegevens van de eigenaar.

Registratie voor honden en voor katten

De dierenarts verzendt het certificaat voor uw hond naar DogID, de databank voor identificatie en registratie van honden in België. Als uw gegevens en die van uw hond verwerkt zijn, ontvangt u een registratiebewijs. Dit bewijs bestaat uit twee zelfklevende etiketten die u in het paspoort van uw hond plakt. Ook ontvangt u een kaartje voor het doorgeven van wijzigingen aan DogID, zoals overlijden, verhuizen, verandering van eigenaar. U kunt op www.dogid.be zelf checken of de gegevens correct op de databank zijn verwerkt. De identiteitscertificaten voor katten worden gestuurd naar ID Chips. Deze organisatie beheert de databank voor katten die geïdentificeerd zijn in België en Luxemburg.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze microchips? Neem dan contact op met onze praktijk, wij beantwoorden graag al uw vragen.

Tips

Het registratiebewijs en het dierenpaspoort gelden niet als bewijs van eigendom, ook al zijn de gegevens van de verantwoordelijke van het dier hierin opgenomen.

Elke hond of kat die verkocht wordt, moet geïdentificeerd en geregistreerd zijn, ook bij particuliere verkoop. Bij het ontbreken van deze gegevens heeft u mogelijk te maken met verboden zwartkweek.

Microscopisch onderzoek

Soms is een microscopisch onderzoek nodig om de juiste diagnose te stellen. Dit kan nodig zijn bij bijvoorbeeld oorontstekingen, huidproblemen, verdachte bultjes en diverse inwendige klachten.

Wat onderzoeken we?

Tijdens een microscopisch onderzoek bestuderen we weefsels, die we verzamelen met een endoscoop of een biopsie. Ook kunnen we onderzoeken of er huidparasieten aanwezig zijn, die met het blote oog niet te zien zijn. Urine en ontlasting worden ook vaak microscopisch onderzocht waarbij er ondermeer wordt gelet op bacteriën, eiwitstructuren en mogelijke parasieteneieren en wormen.

Ontworming n.a.v. ontlasting

Een microscopisch onderzoek van ontlasting helpt bij het toedienen van de juiste dosering van ontwormingsmiddelen, omdat op een zeer betrouwbare manier bepaald wordt óf en zo ja wélke wormen uw huisdier heeft. Het ontlastingsonderzoek van verse ontlasting is het meest betrouwbaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over microscopisch onderzoek? Bel ons gerust, we beantwoorden graag al uw vragen.

Tips bij het nemen van een ontlastingmonster

Neem een monster van de ontlasting met minimaal de grootte van een eetlepel.

Vermijd gras, modder of grit (kattenbak) omdat daar mogelijk sporen van andere dieren inzitten.

Bewaar het monster zo luchtdicht en koel mogelijk, bijvoorbeeld in een afgesloten potje of zakje.

Probeer het monster nog die dag in de praktijk af te leveren voor onderzoek.

De nagels van uw huisdier

Te lange nagels kunnen zorgen voor uiteenlopende gezondheidsproblemen, zoals moeite met lopen en ingegroeide nagels. De nagels van uw huisdier dienen dus ook regelmatig geknipt te worden, ook al groeien deze gelukkig niet zo hard.

Verschillende soorten nagels

Katten zorgen meestal zelf voor hun nagels doordat ze spelen met allerlei krabmaterialen. Als ze echter op leeftijd raken of zichzelf niet meer zo goed kunnen verzorgen, kan het zijn dat u een keer bij moet knippen.

Bij honden, konijnen, knagers en vogels is het wel nodig om af en toe de nagels te knippen.

Wanneer zijn nagels te lang?

Hoe vaak er geknipt moet worden, hangt af van het dier, de groei van de nagels en de mogelijkheden tot afslijten. Bij een hond mogen de nagels de grond net niet raken. Bij konijnen mogen de nagels niet uitsteken buiten de vacht. Bij een vogel hoort de nagelpunt op de grond te steunen. Zoveel nagels, zoveel knipmomenten, zoveel schaartjes! De dierenspeciaalzaken kan u adviseren welke schaar geschikt is voor uw dier.

Contact

Laat u het knippen toch liever aan een ander over? Vraag het ons gerust, wij doen het graag even voor u.

Tips

Kijk goed waar u knipt! Knip niet in het gedeelte waar het leven zit. Dat is meestal het roze gedeelte. Bij sommige dieren is het moeilijk te zien waar u moet knippen omdat ze donkere nagels hebben.

Er zijn dieren die hoger op de poot nog een nageltje hebben, de zogenaamde duimnagel of hubertusklauw. Deze kan zelfs in de huid groeien. Vergeet dus niet om deze ook te knippen.

Beloont u uw dier goed bij het knippen, want vaak vinden ze het toch een beetje eng.

Vlooien als plaag voor uw huisdier én voor u!

Ook het ontvlooien is een standaardbehandeling, die u regelmatig dient te herhalen.Tijdens de zomer zijn vlooien het actiefst. Ze zijn hardnekkig en vermenigvuldigen zich dan nog sneller dan anders. Als een dier niet beschermd is, kan het altijd direct worden besmet door andere dieren, die vlooien bij zich dragen.

Klachten

Als uw hond veel krabt en bijt in de vacht, is er een grote kans dat uw huisdier vlooien bij zich draagt. Soms kunt u de vlooien zelfs zien lopen op uw huisdier, vooral in de liezen en de oksel. Vlooien kunnen ook u bijten, maar ze zullen niet bij u blijven.

Vlooienbestrijding

Vlooien zijn hardnekkig en weerstaan geregeld diverse insecticiden. Daarom dient u steeds de nieuwste producten te gebruiken. Als uw dier al vlooien heeft, is het helaas niet genoeg om alleen uw huisdier te behandelen. Ook de omgeving in huis, zoals de mand, kussens, dekens, vloerbedekking, etc. moet u behandelen. Dit doet u met speciale middelen, die u NIET mag gebruiken op uw huisdier! De behandeling van uw huisdier kan op meerdere manieren. U kunt denken aan:

 • Een vlooienspray;
 • Vlooienband;
 • Vlooiendruppels;
 • Tabletten (hond);
 • Injectie (kat).

Contact

Wij vertellen u graag meer over deze mogelijkheden en over de dosering die past bij uw huisdier.

Tips ter voorkoming

Bescherm uw huisdier intensief vanaf het begin van de lente tot het einde van de zomer;

Voorkom vlooienverspreiding in de stofzuiger door een stukje vlooienband of vlooienmiddel in stofzuiger te doen;

Stofzuig regelmatig, ook de mand, kussens, dekens, etc.;

Als u spray gebruikt voor het huis dient u het hele huis te sprayen;

Orthopedische hulp

Als uw huisdier mank gaat lopen, kunnen orthopedische problemen in skelet, spieren, pezen, gewrichten of zenuwstelsel de oorzaak zijn. De klachten kunnen een gevolg zijn van ondermeer een aangeboren afwijking, fracturen, slijtage of een ongeval. Bij dit soort klachten kan orthopedie uitkomst bieden.

Orthopedische chirurgie

Orthopedische ingrepen zijn meestal specialistisch, waarbij een huisdier wordt geopereerd om de klachten te verminderen of te verhelpen. Vaak worden er metalen implantaten geplaatst. Daarom is het van het grootste belang dat de wond goed wordt verzorgd en snel heelt, omdat een open wond ook de implantaten blootlegt. Het is belangrijk dat u huisdier niet aan de wond krabt of likt. Dit kunt u voorkomen met een kraag. Het helen van de wond duurt meestal  ca. 14 dagen.

Medicatie en rust

Na de ingreep heeft uw dier voor een bepaalde tijd ontstekingsremmers nodig, die ook werken als pijnstillers. Die krijgt u mee na de operatie. Soms houden we dieren ook enige tijd bij ons, zodat we zeker zijn dat ze de eerste dagen pijnvrij kunnen bijkomen. Vaak geven we ook een antibioticakuur mee van een aantal dagen. En natuurlijk is het belangrijk dat uw huisdier een aantal weken rust krijgt om te herstellen van de ingreep.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheid van orthopedische chirurgie bij uw huisdier? Vraag ons gerust naar de mogelijkheden, zodat we samen kijken naar een passende oplossing voor de klachten.

Tips

Geef uw hond nooit een pijnstiller voor mensen. Deze zijn te sterk en sommige zijn zelfs giftig!

Als uw dier rust moet houden, maakt u de ruimte kleiner waarin hij verblijft. Dus bijvoorbeeld in de keuken, een bench, etc.

Springen is verboden.

Uw dier mag alleen mee aan de riem tijdens heel korte wandelingen!

3 weken na de ingreep mag uw dier kort wandelen/naar buiten, maximaal 3 x 10 minuten per dag, aan de riem.

Vanaf 4 weken mag iedere dag de wandeling / het buiten zijn iets worden verlengd als het goed gaat.

Radiografie en uw huisdier

Soms is het noodzakelijk dat we uw huisdier verder onderzoeken. We kunnen dat doen met een bloedonderzoek en een fysiek onderzoek. Als daar geen sluitende diagnose uitkomt, kunnen we kiezen voor een ander diagnostische middel, zoals radiografie.

Wanneer gebruiken we radiografie?

Radiografie gebruiken we als we de botstructuren goed willen bekijken. De vele calcium in de botten houdt de röntgenstralen beter tegen, waardoor ze duidelijk zichtbaar worden. Ook geeft radiografie een duidelijk beeld van de omtrek van organen, waardoor een tumor opgespoord kan worden. Ook kan radiografie worden ingezet bij een hartprobleem. We krijgen daarmee een duidelijk overzicht van de borstholte en de globale grootte en vorm van het hart. We kunnen zien of er vocht zit in de longen of dat er andere longproblemen zijn. Ook een eventuele stuwing van de longbloedvaten wordt zichtbaar. Vaak wordt radiografie gebruikt in combinatie met echografie, omdat we daarmee ook de interne structuur van elk orgaan kunnen bekijken.

Geen narcose nodig

Uw huisdier hoeft niet onder narcose bij radiografie. Meestal mag u als eigenaar erbij blijven om het dier te geruststellen. Sommige dieren vinden het nu eenmaal niet prettig om in een bepaalde houding te moeten liggen. Als u uw dier niet kunt geruststellen, kan een licht kalmeringsmiddel ook helpen.

Contact

Wilt u meer weten over radiografisch onderzoek bij uw huisdier? Vraag het ons gerust, wij helpen u graag verder.

Tip

Uw dier voelt feilloos uw zenuwen of uw rust aan. Probeer daarom zelf zo rustig mogelijk te blijven, zodat uw dier zich ook kan ontspannen waar mogelijk tijdens het onderzoek.

Steriliseren of castreren?

Steriliseren of castreren hebben beide als doel om uw huisdier onvruchtbaar te maken. Sterilisatie is na de ingreep weer ongedaan te maken, castratie is onomkeerbaar. Ook een hormoonprik of chemische castratie kunnen tijdelijke onvruchtbaarheid geven.

Sterilisatie

Bij een sterilisatie worden alleen de eileiders of de zaadleiders onderbroken. Dit heeft tot gevolg dat de teef nog steeds loops kan worden! Daarom kiest men bij een teefje altijd voor castratie om het dier onvruchtbaar te maken.

Voordelen mannelijke castratie

Bij deze castratie wordt met het wegnemen van de testikels de aanmaak gestopt van zaadcellen en mannelijke hormonen. Deze hormonen zijn vaak de oorzaak van typisch reugedrag, zoals onrust, dominantie en markeren met urine en katergedrag zoals weglopen, sproeien en vechten. De kans op voorhuidonsteking en goedaardige prostaatvergroting neemt ook af door castratie.

Voordelen vrouwelijke castratie

Door het wegnemen van de eierstokken stopt de aanmaak van hormonen. Hierdoor wordt de poes niet meer krols en het teefje niet meer loops. Ook neemt de kans op gezwellen in de melkklieren af. Het risico op suikerziekte wordt ook kleiner en er kan geen baarmoederontsteking meer optreden. Ook schijnzwangerschappen zijn van de baan. Meestal wordt uw dier aanhankelijker, terwijl daarentegen een enkel teefje juist dominanter kan worden.

Nadelen castratie

Een castratie is onomkeerbaar. Bijkomend nadeel is dat door afnemende energiebehoefte en toenemende eetlust uw dier dikker kan worden. Ook kan de vacht veranderen, maar dat verschilt per ras.

Hormoonprik of chemische castratie

Deze methodes hebben beide een tijdelijk karakter met kans op diverse bijwerkingen. De hormoonprik is een injectie die uw dier om de drie tot 5 maanden krijgt. Bij een chemische castratie wordt een implantaat onder de huid aangebracht, dat elke 6 of 12 maanden moeten worden herhaald. Deze methode is nog redelijk nieuw en daarom zijn alle bijwerkingen op de lange termijn nog niet bekend. Daarbij zijn deze methoden op termijn duurder dan een operatieve ingreep.

Contact

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en het beste moment per ingreep. Dit is afhankelijk van klachten, leeftijd, ras en karakter van uw dier. Dus laat u goed informeren voordat u een besluit neemt!

Tips

Geef 10 – 25% minder voer vanaf de dag van de castratie om vetzucht te voorkomen.

Twijfelt u over het effect van castratie op het gedrag van uw dier? Overleg dan of eenmalige chemische castratie een optie is om te testen hoe uw dier zich gedraagt na de castratie.

Tandheelkunde voor uw huisdier

Het gebit van uw huisdier verdient goede zorg. Dit kan veel problemen voorkomen. Maar wat is de geschikte gebitsverzorging voor uw huisdier?

Gebitsverzorging voor hond en kat

Vier op de vijf honden en katten ouder dan 3 jaar hebben gebitsproblemen! Meestal worden deze veroorzaakt door tandsteen en -plak. Ook tandvleesproblemen kunnen daarbij opspelen. Een aangepast anti-tandplak dieet kan helpen bij de voorkoming van dit soort problemen. Ook kunt u het gebit van uw hond of kat poetsen. Er is speciale tandpasta te verkrijgen en met een borstel of uw vinger kunt u de tandplak verwijderen. Dat voorkomt dat deze zich omzet in tandsteen, die niet meer weg te poetsen is.

Gebitsverzorging voor konijnen en knaagdieren

Het gebit van konijnen en knaagdieren blijft altijd doorgroeien. De tanden en kiezen slijten normaal gesproken voldoende af door te kauwen. Als hier iets misgaat door bijvoorbeeld een verkeerde stand van onder- en bovenkaak kunnen de tanden blijven groeien, waardoor eten op den duur lastig wordt. De voeding zelf speelt hierin ook een belangrijke rol. Er moet goed gekauwd kunnen worden en het moet voldoende calcium bevatten. Ook onmisbaar is goed knaagmateriaal zoals hooi en wilgentakken.

Als het dier slechter gaat eten of een natte mondhoek krijgt door kwijl, kan het zijn dat het gebit niet op orde is. Maak dan zeker een afspraak, zodat we het gebit goed nakijken. U kunt zelf ook geregeld de lengte van de voortanden checken.

Verzorging voor vogels

Elke vogel heeft weer een andere snavel, afhankelijk van zijn eet- en drinkbehoeften. Overeenkomst is echter dat de snavel geen tanden of kiezen bevat. Maar ook een snavel dient verzorgd te worden. Als een snavel doorgroeit, kan deze het een vogel onmogelijk maken om nog te eten. Bij de normale verzorging hoort dan ook een mineralenblok of sepia, om de snavel van uw vogel in goede conditie te houden.

Contact

Als u de gebitsklachten van uw huisdier negeert, verergeren de problemen. Van slechte adem tot niet meer kunnen eten door verlies van tanden en kiezen of door vergroeiingen aan het gebit of de snavel. Wij kijken graag het gebit van uw huisdier na, om uw dier te verlossen van de klachten. Dit kan bijvoorbeeld prima tijdens de jaarlijkse afspraak voor inentingen.

Tips

Als uw dier chronisch last heeft van een slechte adem kan dat duiden op gebitsproblemen. Ook schudden met de kop, janken, slecht eten, slecht kauwen, kwijlen en niet meer spelen kunnen signalen zijn van gebitsproblemen.